VOJENSKÉ MÚZEUM

Dátum 02/2015
Lokalita Stará Ľubovňa
Kategória Iné objekty

Opis

Navrhnutou rekonštrukciou stávajúceho zanedbaného objektu si chceme spolu s investorom uctiť obete hlavne druhej svetovej vojny na oboch stranách konfliktu a vytvoriť múzeum miestneho rodáka, vojaka v službách americkej armády Michala Strenka. Súčasťou múzea bude aj vonkajšia expozícia, ktorá bude obsahovať vojenskú dobovú techniku, stavebné vojenské konštrukcie a iné atrakcie. Investor kládol dôraz aj na ubytovacie kapacity, ktoré sú situované v podlažiach nad múzeom.