Park Nová Ľubovňa

Dátum 06/2017
Lokalita Nová Ľubovňa
Kategória Iné objekty

Opis

V kooperácii s firmou TUHA sme navrhli v intraviláne obce využitie priestoru s doteraz nejasným charakterom o výmere cca. 5000 m2. Tento priestor je strategicky výbornou lokalitou na vytvorenie “konkrétneho” parku, teda nadštandardného verejného priestoru s kvalitnými pobytovými vlastnosťami, primárne pre občanov obce, a tiež pre cezpoľných návštevníkov. Pri navrhovaní boli zohľadnené tiež budúce zámery iných projektov v obci, ktoré sa schádzajú práve v mieste výstavby parku.